Alle kommunale anlegg er stengt på grunn av koronavirussituasjonen.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 19. Mar 2020

(Foto Kjelsås IL, 16. mars, kl. 18:00) 

Myrerfeltet, Kjelsåsmyra, Grefsen stadion og Kapellveien kunstgress er kommunale anlegg og er som følge av det stengt.  

Vi ber alle respektere dette, det gjelder ikke bare organisert trening men også egentrening, lek eller annen aktivitet.  

Vi ønsker å komme tilbake i normal drift så fort som over hode mulig. Da er vi nødt til å ta denne dugnaden sammen og respekter de begrensningene vi er pålagt av myndighetene. 

Liv og helse trumfer alle andre hensyn!


0 Kommentar

Informasjon fra styret i Kjelsås IL

Postet av Kjelsås Idrettslag den 17. Mar 2020

Kjære medlemmer av Kjelsås idrettslag,


Nå er det uforutsigbare tider.

Vi informerte i forrige uke at vi valgte å avlyse/utsette all aktivitet i Kjelsås idrettslag t.o.m. 18 mars. Det som gjelder nå er at vi oppretteholder denne stengingen på ubestemt tid fremover. Vi følger situasjonen nøye og vil komme ut med informasjon så raskt vi kan gjenoppta noe aktivitet. Inntil videre er all aktivitet stengtRaskt etter kom Oslo idrettskrets og Norges idrettsforbund på banen. Vi skal ta vårt ansvar i den nasjonale dugnaden for å hindre spredning av viruset. Vi har oppfordret alle til å ha hjemmekontor inntil videre, kun helt nødvendig arbeid gjøres i Kjelsås ILs lokaler. Det kan bety at vi ikke svarer på henvendelser så raskt som vi ønsker osv. Alle baner, kunstgressbaner, idrettshaller og treningssenter er stengt. Dette gjelder all aktivitet, ikke bare organisert trening, men også egentrening, lek eller annen aktivitet. Vi oppfordrer alle våre medlemmer på det sterkeste å stille seg lojalt bak vedtaket og gjøre alt det vi kan for å hindre smittespredning.

Det er vanskelig å mene noe om hvordan dette utvikler seg i tiden som kommer. Vi jobber med mål om at våre aktiviteter frem i tid som fotballskoler, håndballskoler, bootcamp multisport uka osv. skal gjennomføres.

NIF har åpnet opp for at årsmøtene kan skyves på. Lovene våre sier at det skal avholdes innen utgangen av mars, men det er gitt en generell dispensasjon med ny frist 15.juni. Vi utsetter Kjelsås ILs årsmøte. Vi kan ikke avholde et møte i strid med retningslinjene/kravene fra myndighetene om større forsamlinger. Vi kommer tilbake til ny dato for årsmøte.

Vi styrer nå etter Hovedstyrets vedtatte budsjett for 2020, samtidig som vi vet at det kan bli aktuelt med en revidering før årsmøtet som da vil finne sted i mai eller juni.

Vi håper gruppene, trenerne, oppmenn og foreldre motiverer alle barn og unge i Kjelsås IL til egentrening i ukene som kommer, selv om all felles aktivitet utgår og anleggene er stengt.

Kjelsås IL har en sunn økonomi og vil komme seg gjennom dette selv om det kan bli krevende for enkelte grupper. Samtidig oppfordrer vi til måtehold i alle ledd i tiden som kommer. Vi skal gjøre alt vi kan for å sikre at vi skal levere vårt gode aktivitetstilbud også etter Covid-19-pandemien.

Vi vil så langt som mulig orientere på våre hjemmesider og på Facebook. Vi oppfordrer alle medlemmer å følge med og innrette seg etter råd fra norske myndigheter via helsenorge.nofhi.no og oslo.kommune.no

 

 

Vennlig hilsen

Hovedstyret
Kjelsås idrettslag


0 Kommentar

Stengte lokaler og anlegg.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 12. Mar 2020

I forbindelse med at all aktivitet er avlyst som et forebyggende tiltak mot Koronaviruset er også  Klubbhuset, Stadionhallen og alle møterom vi disponerer er stengt i inntil videre.

Brev fra Oslo kommune - Bymiljøetaten klikk her.

Respekter at alle baner/arenaer er stengt, det gjelder ikke bare organisert trening men også egentrening, lek eller annen aktivitet.  


0 Kommentar

Kjelsås IL avlyser all aktivitet ut uke 12 fra og med i dag.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 11. Mar 2020

Dette innebærer all trening, kamp, møter og annen aktivitet hvor flere personer møtes. Bakgrunnen for avgjørelsen er et forebyggende tiltak mot Koronaviruset som sprer seg i Norge om dagen. Vi ser at stadig flere arrangementer avlyses rundt omkring i landet. Vi ønsker å være i forkant for å unngå risiko for smitte.

Seniorutøvere på nasjonalt nivå innretter seg etter deres særforbunds regler/retningslinjer.  

Det vil komme en ny oppdatering onsdag 18. mars med videre plan for tiden fremover, som vil kommuniseres på våre hjemmesider.

  

Med hilsen


Kjelsås idrettslag


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline