Oldermannsligaens ærespris 2019

Postet av Kjelsås Idrettslag den 30. Apr 2020

Foto: Oldermann Pål Bech overrekker prisen for 2019 til Edvard Sandvik

Mange aktiviteter i idrettslaget har blitt avlyst eller utsatt denne våren for å tilpasse lagets mange tilbud til myndighetenes krav om smitteberedskap. Dette rammet også overrekkelsen av Oldermannsligaens ærespris for 2019 til Edvard Sandvik. Det vanlige er at vinneren mottar prisen på et av Oldermannsligaens møter på Grefsen stadion, men med avlyste møter ville vi skrevet september før en slik anledning igjen ville by seg. Det ble derfor besluttet å flytte pristildelingen til Langsetløkka, og en verdig vinner mottok prisen av Oldermann Pål Bech 29. april. Prisen ble i år delt ut for 19. gang.

Prisen består av en gavesjekk på kr.5000, et flott gravert tinnstaup og diplom, som fremstår i ny utforming i år. Vinneren får i tillegg navnet sitt på en plakett på Grefsen stadion sammen med alle øvrige vinnere av æresprisen. Oldermannsligaen vil gjerne også få takke firma Geo Solution v/Per Kr. Hoel, som har sponset årets tildeling med hele prisbeløpet.

Edvard Sandvik representerer Langrennsgruppa og har gått på ski for Kjelsås i alle år, og han ble tildelt prisen med bakgrunn i fremragende resultater i sesongen 2018/19 - som 18-åring.

Edvard ble trippel norgesmester med to individuelle mesterskap (10km klassisk og 15km skøyting) og som deltaker på Oslo skikrets vinnerlag i stafett. Edvard representerte også Norge i ungdoms-OL i Sarajevo og presterte å bli nr. to på 7,5km skøyting. I tillegg til gode sportslige resultater bidrar Edvard også på andre måter til å bygge et godt miljø i juniorgruppa.


For Oldermannsligaen

Svein Olav Bø

 


0 Kommentar

Kjære medlemmer, utøvere og foreldre i Kjelsås idrettslag!

Postet av Kjelsås Idrettslag den 22. Apr 2020

Styret og adm i Kjelsås idrettslag vedtok i dag onsdag 22.4.2020 å ta opp organisert aktivitet med følgende bestemmelser og føringer;

Alle som driver aktivitet må forholde seg til Helsedirektoratets-, Norges idrettsforbunds-, Særforbundens-,Oslo kommunes- og Idrettslagets retningslinjer. 

Gruppene (Allidrett, Alpin, Basket, Fotball, Håndball, IPU, Langrenn og Orientering) er selv ansvarlig for å tilrettelegge sin aktivitet i henhold til sine særforbunds bestemmelser. Det kan være noe avvik mellom gruppene innad i klubben. 

Linker til NIF, Helsedirektoratet og våre særforbunds «Konronavettregler» - finner du ved å klikk her.

Generelt oppfordrer vi til at alle stiller i klubbtøy ved organisert trening, ved egenterening/uorganisert trening brukes «sivilt» tøy.

Det eneste felles er at det skal være minst en 1 voksen tilstede på alle treninger (person over 18 år). Ser man behov for mer voksenhjelp håper vi foreldre stiller velvillig.

Garderober, toaletter, styrkerom og klubbhus/møtelokaler er stengt. Beklager dette! Det er idrettens bestemmelser!

VIKTIG
Det er UTØVEREN SELV (med hjelp av foreldre) som er ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende bestemmelser til enhver tid for sin idrett. Trener/voksen skal kun minne om/se til at de holder avstand og minne om de føringer som er gitt i den aktuelle idrettsgrenen.

FORKLARE HVORFOR- det er altså utøver og foreldres ansvar å forstå!

Det kan bli gitt advarsel etter trening. Og det vil være gruppen selv som gir "sanksjoner om f.eks. utestengelse for kort/lengre tid" om utøveren ikke følger de sikkerhetsmessige føringer som er lagt til grunn akkurat nå i denne spesielle tiden. Dette vil være klubbens "sterkeste kort", og vi håper det ikke vil være behov for dette.

FØR OG ETTER TRENING

SAMKJØRING
Alle må komme seg til egen trening selv, vi oppfordrer til å gå eller sykkel. Unngå å kjøre flere sammen eller bruk av kollektivtransport til trening.

PLUKK OPP DE MINSTE 5 MINUTTER FØR SLUTT
Du skal "være tilstede" 5 minutter før slutt, stå litt på avstand, og ta i mot ditt barn når treningen er ferdig! Vi ser at de minste samler seg sammen - og glemmer "alt" når treningen er ferdig.

Det kan være like stor grunn for advarsel/utestengelse, om dette blir et problem og ditt barn /utøveren ikke holder avstand.

HANDLINGSPLAN - KORONA VIRUS - VED SMITTE KJELSÅS IDRETTSLAG 22.4.2020

Dette er en handlingsplan dersom korona smitte blir påvist på KJELSÅS IL.

Anlegget er åpnet opp med visse restriksjoner og føringer.

KLUBBHUSET, GARDEROBER OG TOALETTENE ER STENGT!

Klubbens administrasjon og bemanning er hovedsakelig betjent digitalt, på ubestemt tid. Alle kan kontaktes på mail og mobil. Skal noe hentes ut, skal ADM kontaktes på forhånd så dette kan planlegges.

Større arrangementer er avlyst fra og med 11.3.2020 - 15.6.2020 (kan utvides).

All aktivitet ble stoppet 11.3.2020, men er i gang igjen så smått fra 20.4.2020.

Klubben følger FHI og NIF – Oslo Idrettskrets og særforbunds føringer i forbindelse med korona og oppfordrer våre medlemmer til å sette seg inn i hver gruppes retningslinjer og føringer!

All informasjon til klubbens medlemmer blir distribuert via våre hjemmesider og på klubbens hoved facebookside eller klubbens mail. Men pga. de stadig hyppige endringer, er det facebook og hjemmeside som er de beste kommunikasjonssider.

 

Handlingsplan – ved KORONA SMITTE
Blir det påvist korona smitte hos noen av våre medlemmer, skal trener eller gruppe leder, som kan vite hvem i klubben som vedkommende kan ha vært i kontakt, bli kontaktet umiddelbart.

Trener / Gruppeleder kontakter deretter Daglig leder i KJELSÅS IL umiddelbart:
Truls Nygaard mob; 9010 4343 (kun mobil – ikke mail)
Daglig leder informerer så Hovedstyret i klubben.

Ved påvist korona smitte blant medlemmene, vil klubben bli underlagt retningslinjene til Oslo Kommune https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/#gref

Hva gjør klubben ved påvist korona virus blant våre medlemmer?

 1. Klubben vil forholde seg til karantenebestemmelser fra Oslo Kommune og ta forholdsregler deretter. All aktivitet som klubben har iverksatt vil deretter bli vurdert i henhold til kommunale retningslinjer, FHI og NIF /særidretters egne bestemmelser.
 2. Hovedstyret i KJELSÅS IDRETTSLAG vil fortløpende følge opp situasjonen i samråd med retningslinjer fra Oslo Kommune/bydelsoverlegen, FHI, NIF, OIK og særforbundene.
 3. Avvik fra handlingsplan kan kun forekomme i samråd med Oslo Kommune/bydelsoverlegen.

Handlingsplanen gjelder fra 22.4.2020.  Handlingsplanen kan bli revidert på kort varsel.

Ta vare på dere selv og ta vare på dem rundt dere.

 

Vennlig hilsen 

Hovedstyret
Kjelsås idrettslag


0 Kommentar

Innkalling til årsmøte i Kjelsås IL 6. mai kl. 19:00

Postet av Kjelsås Idrettslag den 6. Apr 2020

Forslag til årsmøte må sendes hovedstyret eller administrasjonen (kontoret@kjelsaas.no) snarest og senest innen 2 uker før årsmøte (innen 22. april).

Dokumenter til møte vil legges her 1 uke før (senest 29. april), årsberetning klikk her. 

Kjelsås idrettslag bestemt at det blir digitalt årsmøte i år. Norges idrettsforbund har åpnet for digitale årsmøter for alle organisasjonsledd.

 

Årsmøte i Kjelsås idrettslag 6. mai holdes digitalt i Microsoft Teams
For å delta på årsmøte i Kjelsås idrettslag må du ha tilgang til PC, smarttelefon eller nettbrett med internettilgang og melde deg på, fristen er 4. mai.


Deltagelse krever påmelding
For å delta på årsmøte må du melde deg på. Det gjør du ved å sende en epost til post@kjelsaas.no, senest mandag 4. mai.

Dette for at vi skal kunne sjekke stemmerett og møterett i henhold til lovverket. 

Til de som har meldt seg på sender vi ut en epost 6. mai med invitasjon til møte. I den eposten er det en link (som bilde under) du må trykke på for å delta. Vi anbefaler at du gjør det i god tid før møte starter. Møte er åpent fra kl 18:30 og starter presis kl 19:00. 

Et bilde som inneholder skjermbilde, kniv
Automatisk generert beskrivelse 


I møte

Når du er kommet i møte må du slå av mikrofon og webkamera. Skal du har ordet underveis i møte kan du skrive du navnet ditt i meldingschatten.

Et bilde som inneholder tastatur
Automatisk generert beskrivelse


Stemmegivning i møte
All stemmegivning blir gjort i meldingschatten. Det er kun de som stemmer imot som stemmer ved å skrive NEI. 


Agenda

Åpning

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen
 3. Godkjenne saklisten
 4. Godkjenne forretningsorden
 5. Velge dirigent
 6. Velge protokollfører
 7. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 8. Overlevering av utmerkelser fra gruppene
 9. Utdeling av hedersbevisninger
 10. Behandle Idrettslagets årsberetning
 11. Regnskap for 2019
  1. Lagets regnskap 
  2. Revisors beretning
  3. Kontrollkomiteens beretning
 12. Innmeldte saker 
  1. Fullmakter 
 13. Kontingent for 2021
 14. Budsjett 2020
 15. Behandle Kjelsås idrettslag organisasjonsplan
 16. Engasjere revisor
 17. Valg

AvslutningVennlig hilsen
Kjelsås Idrettslag

Hovedstyret


0 Kommentar

Oppdatert informasjon fra styret i Kjelsås IL

Postet av Kjelsås Idrettslag den 3. Apr 2020

Kjære alle sammen,

Det er en utfordrende tid for de aller fleste nå. Smått og stort er annerledes enn det var bare for noen uker siden. Idrettslaget vårt tilpasser seg situasjonen og gjør endringer både på kort og lengre sikt. Beskjeder og regler som gjaldt i går gjelder nødvendig vis ikke i dag. Det gjør det uforutsigbart, men med litt tålmodighet mener vi det går an å planlegge litt frem i tid. 

I dag starter påske ferien for veldig mange. Påsken i år blir ikke som mange er vant til med aktiviteter, hytteturer eller utenlandsturer. Det er dugnad for å begrense smitte av Korona (Covid-19) her i landet og de aller fleste land i verden. Vi er med på dugnaden og tar vår del av det ansvaret. 

Her kommer en oppsummering av hva vi gjør nå og hva vi forbereder oss på. 

Situasjonen nå
For nesten alle praktiske formål har klubben inntil i går hatt aktivitetsforbud og har som følge av det permittert trenere og ansatte, de fleste i administrasjonen. Det er sendt ut permitteringsvarsel for fem uker med virkning fra 30. mars.

Organisert aktivitet
Onsdag denne uken kom det beskjed fra helsedirektoratet og NIF om at det kan settes i gang organisert aktivitet i idrettslagene i henhold til gjeldene smittevernregler. Onsdag kveld åpnet Oslo kommune sine anlegg for organisert aktivitet.
Reglene fører til at aktiviteten vi var vant til før 12. mars ikke kan gjennomføres på samme måte. Helsemyndigheten og NIF har gitt klare retningslinjer og særforbundene har fått i oppgave å komme med retningslinjer innenfor sine idretter. Vi som klubb må utarbeide våre.

For at vi skal kunne gjenoppta organisert aktivitet under de regler som gjelder vil det kreve god planlegning og mange flere ressurser enn normalt. Det kommer en ny uttalelse fra regjeringen neste uke, om det endrer vilkårene for å drive organisert aktivitet vet vi ikke nå. 

Vi har derfor valgt å vente med å starte opp organiserte aktiviteter nå. Vi følger med på avklaringer og oppdateringer, men planlegger for å kunne starte opp aktiviteter som kan gjennomføres forsvarlig i tiden etter påske. Det vil komme mer spesifikk informasjon fra de ulike gruppene på dette.

Egentrening
Uteanlegg er åpen for egentrening i påsken, så sant det ikke kommer endringer fra myndighetene sentralt eller fra kommunen. Vi oppfordrer alle til å følge med i media vedrørende dette.

Kjelsås fotball sitt A-lag har søkt og fått reservert tid til egentrening av Bymiljøetaten på Grefsen stadion fra 4. april til og med 13. april mellom kl. 09:30 og 11:30.

Det vil ikke være flombelysning av banene før tidligst etter påske.    

Myndighetens regler (uorganisert og organisert aktivitet)
Det skal ikke være mer enn fem personer sammen i en gruppe, og minst en avstand på to meter mellom personer. Avstanden gjelder både innad i gruppen, og til andre personer.

Det er en forutsetning for all aktivitet at generelle anbefalinger for forebygging av smitte kan overholdes. Det innebærer at mange idrettsaktiviteter ikke kan gjennomføres, og at bruk av utstyr og garderobe ikke tillates.

Aktivitet som innebære at utstyr deles mellom deltakerne, som f.eks. en basketball, en håndball, fotballer som har vært i kontakt med hud (nikket eller berørt hud som ikke er tildekket), kan følgelig ikke gjennomføres.

Garderober eller forsamlingslokaler etc. åpnes hverken før eller etter aktiviteten.

Økonomi
Vi arbeider nå med rapportering av våre økonomiske tap til myndighetene. Alle retningslinjene for kompensasjon for idretten er ikke klarlagt enda, men vi følger dette nøye. Vi vet vi får økonomiske erstatninger, men vi vet ikke hvor store de blir eller når vi får dem. Beløpene vi vil få må disponeres klokt, med mål om sportslig aktivitet.

Dette er en tung tid økonomisk for idrettslaget nå som alle arrangementer og aktivitet er innstilt. Vi har allerede avlyst en rekke arrangementer fra mars og hva som kommer fremover vet vi heller ikke. Vi håper at alle våre medlemmer og samarbeidspartnere som har anledning til å støtte oss i denne vanskelige tiden og vil hjelpe til etter egen evne.

Årsmøte
Årsmøtet i klubben er foreløpig satt til onsdag 6. mai klokken 19:00 – om det blir digitalt eller et fysisk oppmøte vil vi komme tilbake til.

Hovedstyret
Kjelsås idrettslag har hatt aktivitet og vært en del av limet i lokalmiljøet i over hundre år. Dette skal vi videreføre, og vi skal komme oss gjennom denne pandemien og følgene av den. Vi arbeider med gruppene for å sikre at vi har økonomi til å leve gjennom krisen. Det kan bli annerledes i lang tid for klubbens medlemmer. Vi vil legge stor vekt på å få gode treningstilbud til alle ut fra de økonomiske realitetene og forutsetningene som kommer. Hovedstyret samarbeider godt rundt utfordringene og vil møtes kort tid etter påske for å vurdere hva vi gjør videre. 

Vi minner om at vi har valgt å vente med å starte opp organisert aktivitet nå, men vi planlegger for å kunne starte opp etter påske, gitt at retningslinjene ikke endrer seg.

God påske ønsker vi dere alle.

Ta vare på dere selv og ta vare på dem rundt dere.

 

Vennlig hilsen 

Hovedstyret
Kjelsås idrettslag


0 Kommentar

Uteanlegg åpner for individuell bruk så lenge man følger smittevernreglene.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 1. Apr 2020

Vi fikk i dag 1. april kl 10.00 epost fra Oslo kommune v/Bymiljøetaten om at uteanlegg åpner for individuell bruk,.

FRA BYMILJØETATEN
Fredag 27. mars kom en ny forskrift fra Rådhuset, som blant annet regulerer bruk av kommunens idrettsanlegg. Den finner du her.
Forskriften resulterer i at BYM nå låser opp igjen låste mål, tar ned plakater og at banene gjenåpnes for uorganisert trening – men smittevernreglene må følges.
BYM har ingen forventning om at idrettslagene skal kunne håndheve dette, dette er hver enkeltperson sitt ansvar å overholde.
Vi har heller ikke kapasitet til å følge opp aktiviteten på hver bane, og det vet vi idrettslagene heller ikke har.

 Link i bilde.

 

Kjelsås idrettslag
Vi har strekt redusert bemanning, men vil gjøre det vi kan for å hjelpe Bymiljøetaten med å låse opp mål, fjerne sperrebånd ol.


Idrettslaget har ikke kapasitet til å passe på at reglene overholdes. 

 • Derfor oppfordrer vi foreldre til å bli med barn for å passe på at reglene overholdes. 

Vi alle må være med på dugnaden for å redusere smittespredning og bidra for å forkorte denne situasjonen så mye som mulig.

Vi ønsker og håper å komme igang med normal aktivitet så snart som overhode mulig.

Det er flere uteanlegg i vårt område, fotballbanene på Grefsen stadion, Myrerfeltet, Kjelsåsmyra og Kapellveien. Beachbanen på Myrerfeltet. Utbasketbanen på Engebråten. Utegymmen på Grefsen stadion.
Ta vare på hverandre!

Det presiseres at det fremdeles ikke tillatt med organisert trening. 


Alle innendørsanlegg er stengt, det gjelder også garderober og toaletter.Oslo kommune har nylig klargjort reglene for fellesområdene i hovedstaden, som marka, parker og idrettsanlegg. Reglene som gjelder utendørs er:

 • Hold minst én meters avstand til andre mennesker utendørs.
 • Flere enn 5 personer bør ikke være sammen i gruppe.
 • Ivareta god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene. Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt skal unngås.


Råd og tiltak for befolkningen generelt (Folkehelseinstituttet )

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet (mer info i avsnittet "Generelle hygieneråd" nedenfor)
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, utenfor hjemmet.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • unngå stigmatisering og utestengning. 

0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline