Kontraktmaler og vedlegg

Midlertidig kontrakt, under 10.000 per år
https://www.kjelsaas.no/storage/Preview?id=9813e697-42a6-44d0-a499-d7043d0d503b

Midlertidig stilling, over 10.000 per år
https://www.kjelsaas.no/storage/Preview?id=f33a94eb-98ed-4161-b9b3-c40e501b96b5

Fast stilling
https://www.kjelsaas.no/storage/Preview?id=2bacc6db-cfcf-440f-8aa1-3bbfcab0d4a8


Vedlegg 1 til kontrakt - Etiske retningslinjer for ansatte og oppdragstakere
https://www.kjelsaas.no/storage/Preview?id=83eb98b8-213f-4692-94dc-dddac828294f

Vedlegg 2 til kontrakt - Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten
https://www.kjelsaas.no/storage/Preview?id=8ea38685-ca1a-4110-a8b7-fcf66b59c55d