Om Kjelsås alpin


Kjør alpint med oss!

Kjelsås IL Alpint er i vekst, og er Oslo sin nest største alpinklubb med ca. 250 medlemmer.

Vår hjemmebakke er Oslo Skisenter (Grefsenkollen): 

www.oslo-skisenter.no 

Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver underveis i sin utvikling. Våre mål settes i form av mestring og ikke i form av resultater. Det å være mål og mestringsorientert innebærer at man er opptatt av egen utvikling og fremgang fremfor å sammenlikne seg med andre.

Barn og unge med med mål og mestringsfokus opplever suksess og føler seg komplette når de lærer noe nytt. De forbedrer sine ferdigheter, mestrer utfordringer og føler de gir full innsats. I tillegg vil de føle seg komplette og vellykkede selv om de innehar lavere ferdigheter enn andre.


1-4 klasse
For de yngste har vi en fantastisk arena i Trollvann. Å la barna få muligheten til å utøve idrett i dette miljø, er noe vi ikke ville vært foruten. 1-2 klasse trener en gang i uken på Trollvann og turn en gang i uken, i hallen på Grefsen Stadion. De har også mulighet for å være med på skiskolen. Ønsker barna mer aktivitet, f. eks. i helger, får 3-4 klasse tilbud om skitrening på Trollvann 2 ganger pr.uke. Telenorkarusellrenn, arrangeres for disse alders gruppene. Det er klubbmesterskap på slutten av sesongen. Utenom skisesongen har disse alders gruppene, tilbud om turn trening i hallen på Grefsen både vår og høst.

U12 – 5-6 klasse
I vår U12 gruppe har man muligheten til å velge om man vil trene to eller tre ganger i skisesongen. Mesteparten av treningen er i Trollvann/Grefsenkleiva Men vi tilbyr også noen økter i Wyller, for å gi progresjon i utfordringene. Det er også tilbud om ca. 25 skisamlingsdøgn. Vinterens store høydepunkt, er Norges største barneskirenn på ÅL, Bendit alpinfestival.  

Utenom skisesong tilbyr vi barmarkstrening to ganger pr.uke i tillegg til noen helger.

U14 – 7-8 Klasse /U16 -9-10 klasse 
Disse aldersgruppene trener tre ganger pr. uke i skisesong. I tillegg til ca. 40 skisamlings døgn. Utenom skisesong, trener vi barmark 3-4 ganger pr. uke. I tillegg til at det settes krav til egentrening. Klassene kjører kvalifiseringsrenn i Oslo skikrets, noe som gir puljeinndeling i Landsfinale og Hovedlandsfinale. 

Oslo alpinfestival

Med våre verdier i bunn, arrangerer vi alpinfestivalen, et arrangement vi er stolte av. Her er skiglede og alpint i fokus for alle. En to dagers festival i mars, med konserter og salgsboder, men det viktigst av alt skirenn for alle barn. Alpinsportens store dag i Oslo området.


Velkommen til alpingruppa

Kontakt oss