Innspill og saker til årlig møte i Kjelsås alpin

Årligmøte er en møtearena som holdes avholdes innen utgangen av mars. På årlig møte i ønsker vi innspill til forbedringer og endringer. Saker som ønskes tatt opp må sendes inn til gruppa senest en uke før møte. Fyll inn skjema under.