Stans i idretten.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 23. Jan 2021

Nå hadde vi akkurat fått åpnet litt igjen og vi hadde håpet på flere gode beskjeder i kommende uke. Men i dag kom beskjeden fra regjeringen om at det er nå full stans i idretten inne og ute. Oslo stenger ned.  

Gjelder fra i dag 23.1, kl. 12.00

  • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute.
  • Stans i breddeidrett for barn og voksne.
  • Stans i toppidretten

Tiltakene gjelder i første omgang til 31. januar.

Vi ønsker dere alle en så god helg som mulig. Ta vare på hverandre og hold dere friske.


Epost fra Oslo kommune (23.1.2021)

Som følge av den uoversiktlige situasjonen med spredning av det muterte koronaviruset, er vi dessverre nødt til å stenge alle idrettsanlegg, både innendørs og utendørs, for alle aldersgrupper fra og med 23.01, kl. 12:00. 

Alle arrangementer, både innendørs og utendørs, forbys. Dette innebærer at alle treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper. Bymiljøetaten har stengt alle kommunens utendørsanlegg for organisert aktivitet og konkurranser. Alle aldersgrupper frarådes også å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende. 

Dette også gjelder for toppidretten. Fra Oslo kommune sine hjemmesider.

Utendørs idrettsanlegg

Alle utendørs idrettsanlegg holdes stengt for organisert idrett. Det er heller ikke tillatt med egenorganisert trening i større grupper.
Du kan bruke anleggene på egenhånd sammen med din husstand/kohort eller nærkontakt, så lenge du overholder 2 meter avstand til andre husstander/kohorter. Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler på anlegget. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, vil anlegget bli stengt.


Mer informasjon finner du her - https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller/0 Kommentar

Oslo åpner for trening og fritidsaktiviteter for barn innendørs.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 20. Jan 2021

Byrådets beslutning innebærer at innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 13 år kan gjennomføres fra i morgen, torsdag 21. januar klokken 12. 

Bortsett fra dette gjelder regler kommunisert av byrådet tidligere, disse videreførtes til 4. februar, men byrådet vil vurdere smittesituasjonen og eventuelle lettelser allerede neste uke.

Link til Oslo kommune sine sider - https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller/

E-post fra Bymiljøetaen
Fra og med 21. januar kl. 12:00, åpnes det opp for at barn og unge under 13 år kan bedrive organisert trening på innendørs idrettsanlegg. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for denne aldersgruppen unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Alle innendørsanlegg holdes fremdeles stengt for de fra og med 13 år og oppover.

Minner om at det for barn og unge under 20 år er det tillatt med både organisert trening og egentrening (egenorganisert aktivitet) på utendørs idrettsanlegg. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for denne aldersgruppen unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Det er ikke tillatt med organisert trening på utendørsanleggene for alle over 20 år. Denne aldersgruppen kan imidlertid bedrive egenorganisert aktivitet alene eller i mindre grupper (maks 5 personer), så lenge de overholder 1 meter avstand til hverandre og andre på anlegget.

Toppidretten følger egne nasjonale retningslinjer for trening. Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene.

 


Regjeringens pressekonferanse 18. januar.
De nasjonale lettelsene som ble presentert på regjeringens pressekonferanse 18. januar gjelder ikke for Oslo kommune.

Oversikt over nasjonale tiltak fra 20. januar 2021
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak-fra-20.-januar-2021/id2826828/


0 Kommentar

TRYGGE BARN I IDRETTEN

Postet av Kjelsås Idrettslag den 12. Jan 2021

Foto: Ørn E. Borgen, NTB

Alle barn i norsk idrett skal tilbys et aktivitetstilbud innenfor trygge og stimulerende miljøer. Er du trener eller leder i et idrettslag, står du i en unik posisjon til å være en god rollemodell og en trygg voksen i mange barns liv.

  • Er du utøver eller mamma og pappa til barn og unge som er med i idretten, må du si ifra om du opplever noe som ikke stemmer. Vi har alle et ansvar for å sørge for at ledelsen i idrettslaget blir gjort kjent med dette og kan ta videre grep. Gjør det heller én gang for mye enn én gang for lite. Vi arbeider hele tiden for at det skal være lettere å si ifra.


  • Er du trener, les retningslinjene og tenk over risikosituasjoner. Som eksempel gjelder dette` uønsket berøring av utøvere, og at du som trener ikke skal ha en kjærlighets- eller seksuell relasjon til utøvere. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen. Det gjelder alle aldre! Hvis det likevel skjer, må du kontakte din overordnede i idrettslaget. Dette er viktig fordi vi vet at overgrepssaker skjer i slike forhold.


Kjelsås Idrettslag ønsker å fremstå som en etisk forankret idrettsklubb med et åpent og sunt miljø og kommunikasjonskultur, hvor alle som har en alvorlig bekymring oppfordres til å si ifra.

Du kan lese mer her og varsle om kritikkverdige forhold.


Hovedstyret Kjelsås idrettslag


0 Kommentar

Bli med på ski med Kjelsås Alpin

Postet av Kjelsås Idrettslag den 11. Jan 2021


Nå er det fantastiske ❄️👌 forhold i Trollvann /Grefsenkleiva og Alpingruppa i Kjelsås er i full gang med trening og gøy for barn i alle aldre⛷😀


I en tid med mange begrensninger er Alpintrening en ypperlig mulighet til å å drive fysisk aktivitet på en trygg måte.

SKITRENING MED KJELSÅS ALPIN
Har du stått litt på ski før erfaring kan du gå rett inn i U8 eller U10 treningsgruppene 

  • U8 (2013/14) trener tir/tor 1700 - 1830
  • U10 (2011/12) trener tir & tor 1830 - 2000

Innmelding i idrettslaget gjør du her.

Bli med da vel😀
Ta kontakt på kasper@kjelsaas.no for mer info

0 Kommentar

Idrettsgallaseminar 2021 - Den gode treneren

Postet av Kjelsås Idrettslag den 11. Jan 2021

Fikk du ikke med deg dette, da kan du se det her. 


Fra NIF sine sider;

Årets idrettsgallaseminar skal løfte fram den viktigste personen i norsk idrett.

Gjennom samtaler, innspill og gode diskusjoner skal idrettsgallaseminaret sette søkelyset på hva som er en god trener, hva treneren og gode treninger betyr, og på hva slags kunnskap og egenskaper en god trener må ha. Seminaret vil også inneholde diskusjoner om hvordan idretten i fremtiden kan kombinere det å være profesjonelle med gode nasjonale og internasjonale prestasjoner, og fortsatt kunne være en medlemsbasert, frivillig drevet idrett også når det gjelder trenerrollen.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline