Innkalling til årsmøte i Kjelsås IL 6. mai kl. 19:00

Postet av Kjelsås Idrettslag den 6. Apr 2020

Forslag til årsmøte må sendes hovedstyret eller administrasjonen (kontoret@kjelsaas.no) snarest og senest innen 2 uker før årsmøte (innen 22. april).

Dokumenter til møte vil legges her 1 uke før (senest 29. april), årsberetning klikk her. 

Kjelsås idrettslag bestemt at det blir digitalt årsmøte i år. Norges idrettsforbund har åpnet for digitale årsmøter for alle organisasjonsledd.

 

Årsmøte i Kjelsås idrettslag 6. mai holdes digitalt i Microsoft Teams
For å delta på årsmøte i Kjelsås idrettslag må du ha tilgang til PC, smarttelefon eller nettbrett med internettilgang og melde deg på, fristen er 4. mai.


Deltagelse krever påmelding
For å delta på årsmøte må du melde deg på. Det gjør du ved å sende en epost til post@kjelsaas.no, senest mandag 4. mai.

Dette for at vi skal kunne sjekke stemmerett og møterett i henhold til lovverket. 

Til de som har meldt seg på sender vi ut en epost 6. mai med invitasjon til møte. I den eposten er det en link (som bilde under) du må trykke på for å delta. Vi anbefaler at du gjør det i god tid før møte starter. Møte er åpent fra kl 18:30 og starter presis kl 19:00. 

Et bilde som inneholder skjermbilde, kniv

Automatisk generert beskrivelse 


I møte

Når du er kommet i møte må du slå av mikrofon og webkamera. Skal du har ordet underveis i møte kan du skrive du navnet ditt i meldingschatten.

Et bilde som inneholder tastatur

Automatisk generert beskrivelse


Stemmegivning i møte
All stemmegivning blir gjort i meldingschatten. Det er kun de som stemmer imot som stemmer ved å skrive NEI. 


Agenda

Åpning

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen
 3. Godkjenne saklisten
 4. Godkjenne forretningsorden
 5. Velge dirigent
 6. Velge protokollfører
 7. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 8. Overlevering av utmerkelser fra gruppene
 9. Utdeling av hedersbevisninger
 10. Behandle Idrettslagets årsberetning
 11. Regnskap for 2019
  1. Lagets regnskap 
  2. Revisors beretning
  3. Kontrollkomiteens beretning
 12. Innmeldte saker 
  1. Fullmakter 
 13. Kontingent for 2021
 14. Budsjett 2020
 15. Behandle Kjelsås idrettslag organisasjonsplan
 16. Engasjere revisor
 17. Valg

AvslutningVennlig hilsen
Kjelsås Idrettslag

Hovedstyret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.