Lettelser i smitteverntiltak for idretten fra 1. juni

Postet av Kjelsås Idrettslag den 29. Mai 2020

Barne- og ungdomsidrett opp til og med 19 år
I går kommuniserte kultur- og likestillingsministeren at regjeringen innfører tiltaksnivåer for organisert trening på samme måte som for skoler og barnehager fra 1. juni. Det betyr at det åpnes for all barne- og ungdomsidrett opp til og med 19 år for trening. Pressen skrev i går blant annet «Barn og unge får trene som vanlig»!

Ikke helt som vanlig
Det er fremdeles mange tiltak som ikke er helt som vanlig. Idrettslaget og våre medlemmer må følge de råd og retningslinjer som gjelder fra Helsedirektoratet, Norges idrettsforbund, Oslo kommune (som eier anleggene) og særforbundene. I løpet av kort tid vil det kommer oppdateringer fra disse. På vår hjemmeside har vi nytt om Koronasituasjonen. Her finner du lenker til Helsedirektoratet, Norges idrettsforbund, Oslo kommune (som eier anleggene) og særforbundene (Fotball-, Ski-, Håndballforbundet osv). Ledere og sportslig ansvarlige i idrettslaget vil kommunisere hvilke regler som gjelder for sin idrett, så snart disse er på plass fra de enkelte særforbund.

Dugnad
Det er fremdeles en dugnad og alle må være med å bidra, foreldre, medlemmer, støtteapparat, trenere og ledere i idrettslaget.

Hold deg oppdatert
Vi er i inne i en tid hvor det er endringer nesten fra dag til dag. Vi oppfordrer alle til å lese og holde seg oppdatert på informasjon fra Helsedirektoratet og særforbund.  


Utdrag fra Helsedirektoratets side «Smittevern for idrett».
 
Oppdatert 2. versjon er publisert 28. mai 2020.

Det er åpnet for unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand for barn og ungdom til og med 19 år under trening innen organisert idrett.

De viktigste endringene i denne utgaven er: 

  1. Ingen syke skal møte
  2. God hygiene
  3. Normal kontakt under aktiviteten
  4. Gruppestørrelse i henhold til nasjonale anbefalinger på inntil 20 personer
  5. Faste treningsgrupper

Utfør håndhygiene regelmessig, for eksempel før og etter aktiviteten, etter bruk av felles utstyr som berøres hyppig med hendene, når hendene er synlig skitne, etter toalettbesøk, etter kontakt med luftveissekret (for eksempel hosting/nysing i hendene).

Annet

  • Håndhilsing, klemming og unødvendig fysisk kontakt bør unngås i den grad det er mulig.
  • Unngå å berøre ansiktet.
  • Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hendene etterpå.
  • Unngå spytting og snyting under aktiviteten.
  • Unngå deling av drikkeflasker og mat.

Styrkerom
Treningssentre har inntil videre et forskriftsfestet forbud mot å holde åpent. De samme hensyn som begrunner forbudet, vil også gjelde for idrettslagenes egne styrkerom e.l.

Bruk av garderober i idrettshaller er inntil videre forbudt. Hensikten med dette er å unngå situasjoner og områder der det er utfordrende å ivareta tilstrekkelig avstand mellom personer.

Bruk av treningsareal (haller, baner, saler)
Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig. Det er da en forutsetning at treningsarealet er av en slik art at gruppene kan holdes adskilt under hele økten samtidig som man kan holde minst 1 meters avstand innen hver gruppe. Dette innebærer også at aktiviteten organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel.

Det er viktig med gode renholdsrutiner. Ved gult og rødt tiltaksnivå (se tabell om tiltaksnivåer for trening innen organisert idrett) anbefales forsterket renhold (se nedenfor) av felles kontaktflater for å begrense smitterisikoen.

Smitte via bruk av felles utstyr
For felles utstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt kan det vurderes om det er behov for rengjøring etter bruk/mellom hver økt. Det er ikke behov for rengjøring av baller i ballidrett utover normal praksis. Deltakere bør oppfordres til å ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles utstyr. Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav.

Ved bruk av felles matter, slagputer eller liknende utstyr som berøres hyppig med hendene/ansiktet anbefales håndvask før og etter bruk, samt rengjøring av utstyret mellom hver bruker.

Så lenge hygienerådene over følges, kan felles utstyr benyttes umiddelbart av andre personer/lag/grupper.

På gult tiltaksnivå anbefales følgende:
Lagidretter og andre idretter som ikke har vedvarende/langvarig nærkontakt, for eksempel fotball og håndball, kan utføre aktiviteten med normal kontakt mellom utøverne så fremt man overholder anbefalingene om gruppestørrelse og faste grupper.

Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand vil fortsatt gjelde i pauser og før/etter aktivitet uavhengig av tiltaksnivå. En viktig forutsetning for å åpne for tettere kontakt mellom personer under trening innen organisert idrett på gult tiltaksnivå er at man sørger for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt. Derfor anbefales det å begrense gruppestørrelse og hovedsakelig trene med eget lag/faste treningspartnere.

Man kan ha de samme gruppene i en eller to uker av gangen før man bytter personene i gruppene slik at man får litt utskifting og forandring for deltakerne. Endring av grupper kan gjennomføres etter et opphold i aktiviteten på minst to dager (for eksempel etter en helg).

Utdrag fra Helsedirektoratets side oppdatering 28.5.2020, slutt.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.