Årsmøte i Kjelsås IL

Postet av Kjelsås Idrettslag den 5. Feb 2021

Dato: 24. mars 2021
Klokken: 19.00
Sted: Digitalt på MS Teams

Med bakgrunn i den pågående koronasituasjonen har hovedstyret vedtatt at årsmøte avholdes digitalt i Microsoft Teams i år også. Norges idrettsforbund har åpnet for digitale årsmøter for alle organisasjonsledd.

Idrettslag er en demokratisk og frivillig organisasjon med personlige medlemmer og medlemmene har selv ansvar for det som skapes av aktivitet. Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet. Idrettslagets formål er å drive aktivitet organisert i NIF.

Deltagelse og gjennomføring
For å delta på årsmøte i Kjelsås idrettslag må du ha tilgang til PC, smarttelefon eller nettbrett med internettilgang.

Påmelding 
For å delta på årsmøte må du melde deg på, innen 22. mars. Dette for at vi skal kunne sende innkalling til møte, sjekke stemmerett og møterett i henhold til lovverket. Klikk her for å melde deg på. 

Vi sender ut en epost 24. mars med invitasjon til møte. I den eposten er det en link (som bilde under) du må trykke på for å delta. Vi anbefaler at du gjør det i god tid før møte starter. Møte er åpent fra kl. 18:30. Logg deg på i god tid før møte som starter kl. 19:00.  

I møte
Når du er kommet i møte må du mute/slå av mikrofon og webkamera. 

Tale i møte
Skal du har ordet underveis i møte skriver du navnet ditt i meldingschatten.  

Stemmegiving i møte
All stemmegiving blir gjort i meldingschatten. Det er kun de som stemmer imot og gjør det ved å skrive NEI.

Saksliste
Åpning

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen.
 3. Godkjenne saklisten.
 4. Godkjenne forretningsorden.
 5. Velge dirigent.
 6. Velge protokollfører.
 7. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 8. Overlevering av utmerkelser fra gruppene
 9. Utdeling av hedersbevisninger
 10. Behandle Idrettslagets årsberetning.
 11. Regnskap for 2020
  1. Lagets regnskap 
  2. Revisors beretning
  3. Kontrollkomiteens beretning
 12. Innmeldte saker 
  1. Fullmakter 
 13. Kontingent for 2022
 14. Budsjett 2021
 15. Behandle Kjelsås idrettslag organisasjonsplan.
 16. Engasjere revisor
 17. Valg

Avslutning

Saksdokumenter, klikk her.

Tidsfrister
10. mars er siste frist for å sende inn forslag til årsmøte, sendes til kontoret@kjelsaas.no
17. mars, legges dokumenter til møte ut her
22. mars er siste frist for å melde seg på, klikk her for å melde deg på. 


Velkommen til årsmøte.


Vennlig hilsen
Kjelsås idrettslag

Hovedstyret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.