Oppdatering smitteverntiltak.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 16. Jun 2021

Oslo nå har gått over til å følge de nasjonale råd og regler på idrettsfeltet. I går, fredag 18. juni, la regjeringen frem at de fortsetter den nasjonale gjenåpningen. Dette innebærer at det nå har kommet noen lettelser for idretten.

De nye lettelsene er som følger:

(De nye anbefalingene gjelder umiddelbart, mens forskriftsendringene trer i kraft fra søndag 20. juni kl. 12:00.)

Anbefalinger:

  • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne.
  • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
  • Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs.


Regler:

  • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
  • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen. Dette gjelder både utendørs og innendørs.


-    Offentlige arrangementer:

Uten test eller koronasertifikat

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Med test eller koronasertifikat

 

 

Faste tilviste plasser

50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)

 50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)

Uten faste plasser

50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)

50 % kapasitet opp til maks 2000 ersoner (500 x 4 kohorter)

Mer informasjon om de nye reglene og anbefalingene, finner dere på regjeringens nettsider, her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-fortsetter-gjenapningen/id2862266/
Fra og med i dag, onsdag 16. juni kl. 12:00, fjernes en stor del av de lokale koronareglene i Oslo. Det vil da kun være nasjonale råd og regler som gjelder for idretten når det kommer til smitteverntiltak i forbindelse med koronautbruddet.

Dette innebærer at det fra og med i dag, onsdag 16. juni kl. 12:00, er følgende regler som gjelder for idretten i Oslo:

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om én meters avstand. Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå.

Voksne over 20 år kan drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Reglene for arrangement er som følger:

  • Innendørs tillates 50 personer på arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser og 200 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Utendørs tillates 200 personer på offentlig sted, uten faste, tilviste sitteplasser.
  • Utendørs tillates 600 personer på offentlig sted, med faste, tilviste sitteplasser, fordelt på tre grupper. Det betyr at det nå kan være 600 personer, fordelt på tre grupper, på for eksempel Intility eller Bislett. 


Den nasjonale forskriften, Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet, finner dere her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470.
Mer informasjon om de nasjonale rådene og reglene, finner dere her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.