Oppdatering smitteverntiltak

Postet av Kjelsås Idrettslag den 14. Jan 2022

Oppdatert 14.01.2022

Viser til gårsdagens pressekonferanse der Regjeringen, til glede for idretten, la frem en rekke lettelser i de nasjonale tiltakene/anbefalingene. Hvilke tiltak og anbefalinger som gjelder nå, finner dere her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/

(Regjeringen vil gjøre en ny helhetlig vurdering tidlig i februar!)

Organisert idretts og  fritidsaktiviteter
 
Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.
 
 
Barn og unge under 20 år:
 - 
Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
 - 
Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
 - 
Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Voksne over 20 år:
 - Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
 - Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig
 - Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak

Arrangementer og sammenkomster
 
Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.
 
Begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på
 
Her finner dere de forskriftsfestede reglene for arrangement: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_6.
 
 
Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:
 - Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund.
 - Utendørs: Maks 50 personer.
- Munnbindpåbud for publikum innendørs.
 
 
Offentlige arrangementer innendørs:
 - Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
 - Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
 - Munnbindpåbud for publikum.
 
Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.

For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
 
Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
 
 
Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.
 
Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

 

Med vennlig hilsen
Hans Husøy
 spesialkonsulent
 +47 940 10 169
 
Bymiljøetaten
 Idrettsavdelingen
 oslo.kommune.no
 Sentralbord: 21 80 21 80
Oslo kommune logoKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.