Årsmøte i Kjelsås IL 2022

Postet av Kjelsås Idrettslag den 14. Jan 2022


23. mars 2022, klokken 19.00
Sted: Klubbhuset Grefsen stadion (Neptunveien 8 - 12)

Årsmøtet er Kjelsås idrettslag høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Idrettslag er en demokratisk og frivillig organisasjon med personlige medlemmer og medlemmene har selv ansvar for det som skapes av aktivitet. Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet. Idrettslagets formål er å drive aktivitet organisert i NIF.

Forslag til årsmøte må sendes hovedstyret eller administrasjonen (kontoret@kjelsaas.no) snarest og senest innen 2 uker før årsmøte.

Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
Regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.  

For enklere kontroll om medlemskap oppfordrer vi til å ha medlemskortet klart på den telefon når du kommer. Du finner medlemskortet i MinIdrett  under medlemskap eller i MinIdrett-appen under mine kort.

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne de stemmeberettigede.
 • Velge dirigent(er).
 • Velge protokollfører(e).
 • Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 • Godkjenne innkallingen.
 • Godkjenne saklisten.
 • Godkjenne forretningsorden.
 • Behandle Kjelsås idrettslag årsberetning.
 • Behandle Kjelsås idrettslag regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning. 
 • Behandle forslag og saker.         
 • Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 • Vedta Kjelsås idrettslag budsjett.
 • Behandle Kjelsås idrettslag organisasjonsplan.
 • Foreta valg.
 • Engasjere revisor til å revidere Kjelsås idrettslag regnskap.

Sakspapirer
Kjelsås Idrettslags årsberetning 2021
Strategisk plan 2022 - 2025
Ny lov gjeldende fra 01.01.2022

Denne artikkelen vil bli oppdatert fortløpende.


Vi ønsker velkommen til årsmøte.

Vennlig hilsen 

Styret Kjelsås Idrettslag


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.