Medlemskontingent 2023

Postet av Kjelsås Idrettslag den 26. Jan 2023

I begynnelsen av februar vil alle våre medlemmer få faktura på medlemskontingenten for 2023. Medlemskontingenten er andel av midlene vi trenger for å drive klubben. Medlemsavgiften gjelder for hele kalenderåret. Fakturaen får du på epost og i Min idrett, du kan betale i nettbanken, med kort og med Vipps. Sliter du med å betale, ta kontakt med oss, vi finner alltid en løsning sammen!

Medlemskontingenten
Medlemsavgiften går til drift av klubben. Den dekker blant annet kostnader til drift av administrasjon, it, regnskap, revisjon, forsikringer, personalkostnader, bankkostnader og gebyrer.

Medlemskontingent må være betalt for å kunne være med på treningstilbud i idrettslaget.

Treningsavgifter
Treningsavgiften, som sendes ut i forkant av sesongen til din idrett, går til å dekke kostnader i din egen idrett. Treningsavgifter kommer i tillegg til medlemskontingenten. Avgiften varierer etter alder og type aktivitet. Dette kreves separat for deltakelse i Kjelsås Idrettslag aktivitetstilbud. I de fleste idretter kreves det egne lisenser fra forbund for å delta i konkurranser, dette gjelder fra ungdomsidretten (13 år).

Sliter du med å betale fakturaen? Da finner vi ut av det sammen med deg. Du kan be om betalingsutsettelse, dele opp regningen i flere deler, les mer om dette her. Alle som vil skal få være med i Kjelsås IL, det er veldig viktig for oss og vi finner alltid en løsning.

Prisene for medlemsavgiften for 2023 ble vedtatt av årsmøtet i 2022. Årsmøte (medlemmene) vedtatt en rabatert medlemskontingent for trenere, oppmenn og lagledere for 2023 etter innspill fra styret. Medlemmene (årsmøtet) og styret i Kjelsås IL ønsker at de som er involvert som trenere, lagleder eller oppmann er medlem i vår organisasjon. Det er ikke lovpålagt, men vi håper at flest mulig benytter seg av dette og melder seg inn. 

Priser 2023

Familiemedlemskap (inkl. barn under 20 år)         kr. 1300,-
Medlemskap voksne (fra 20 år)                                 kr. 625,-
Medlemskap barn (under 20 år) + IPU                     kr. 475,-
Pensjonister                                                                      kr. 475,-
Parautøvere                                                                      kr. 475,-                
Trenere/oppmann/lagleder                                         kr. 350,-

Satsene er holdt uendret siden 2014
 

Du får fakturaene som vedlegg på epost, og den ligger i din profil på Min idrett. Du kan velge om du vil betale fakturaen på vanlig måte i din nettbank, om du vil logge deg inn i Min idrett å betale med kort eller om du vil betale med VIPPS. Fakturaen har 14 dagers betalingsfrist, vi legger aldri på purregebyrer og sender ikke fakturaer til inkasso.

Det er veldig viktig at du betaler medlemsavgiften og at du betaler til fristen. Vi bruker svært mye tid og krefter på å få inn medlemskontingenten fra våre medlemmer. Det går hardt ut over driften av klubben og vår økonomi.

Er du ikke lenger medlem av Kjelsås IL, men får faktura likevel? Det betyr at du ikke er ordentlig utmeldt av klubben. Du melder deg ut enten i Min idrett eller ved å sende en epost til kontoret@kjelsaas.no. Det holder ikke å si fra til lagleder/trener.

Vi anbefaler nye medlemmer og familier i klubben å se gjennom klubbhåndboken, her.

Har du spørsmål eller mener det er noe feil med fakturaen du har fått? Ta kontakt med oss på kontoret@kjelsaas.no, så vi får ryddet opp i det med en gang.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.